กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ปี 2557-2561

{{title}}

รายละเอียด

...

ประชาสัมพันธ์บทความสหกรณ์กับฌาปนกิจฯ

เอกสารประชาสัมพันธ์บทความสหกรณ์กับการฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์กับการฌาปน...

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "โครงการออมทรัพย์ทวีคูณ 2"

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น...

รายละเอียด

...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566-2567

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ...

รายละเอียด

...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (สำนักงานบังคับคดี)

Lot อย.16 ชุด อย.16/67 ลำดับที่ 55 Lot 7 ชุด 1 ลำดับที่ 234 Lot นน...

รายละเอียด


คู่มือ

...

วิธีคำนวณเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

รายละเอียด

...

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

รายละเอียด

...

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน

รายละเอียด

ประธานกรรมการ


นายนรากร  ไหลหรั่ง

 


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 3.50 %

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์

อัตราดอกเบี้ย 3.00 %

เงินกู้สามัญโครงการอุ่นใจ

อัตราดอกเบี้ย 6.00%

กู้พิเศษ

อัตราดอกเบี้ย 6.00%

เงินกู้สามัญ

อัตราดอกเบี้ย  6.00%

เงินกู้ฉุกเฉินปกติ

อัตราดอกเบี้ย 6.00 %

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 เดือน

ร้อยละ 1.75 บาท ต่อปี

ประกาศ  ณ วันที่  18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน

ร้อยละ 2.50 บาท ต่อปี

ประกาศ  ณ วันที่  18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 9 เดือน

ร้อยละ 2.75 บาท  ต่อปี

ประกาศ  ณ วันที่  18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

ร้อยละ 1.25 บาท ต่อปี

ประกาศ  ณ วันที่  18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

บัญชีธนาคาร


ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี
เลขที่108-1-37285-0
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระนั่งเกล้า
เลขที่315-1-00001-4

 


 

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 760985