โดย admin 11 ธ.ค. 2560

สถานที่ตั้ง

  ตั้งอยู่เลขที่ 776 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เป็นอาคาร 4 ชั้น บนพื้นที่ 231 ตารางวา  ประกอบด้วย     &nbs...

โดย admin 20 เม.ย. 2560

ความหมายสหกรณ์

สหกรณ์   แปลว่า  การทำด้วยกัน หมายถึงการผนึกกำลังผู้ทำงานเกี่ยวข้องกัน การทำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน และต้องกระทำงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจ...

โดย admin 26 พ.ค 2560

ตราประจำสหกรณ์ฯ

ตราประจำสหกรณ์ฯ   มีความหมาย ดังนี้   1.  เสมา                     หมายถึง ข้าราชการครูในจังหวัดนนทบุรี ...

โดย admin 20 เม.ย. 2560

อุดมการณ์สหกรณ์

วิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐิจ และสังคมของมวลสมาชิก ให้มีความกินดีอยู่ดีและมีสันติสุข  โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

โดย admin 20 เม.ย. 2560

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด  เป็นองค์กรที่มั่นคง   ซื่อตรงในการปฏิบัติงาน  ด้วยบริการที่ทันสมัย     ห่วงใยคุณภาพชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ...

โดย admin 20 เม.ย. 2560

คำขวัญ

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บริการ

โดย admin 20 เม.ย. 2560

นโยบาย

1.  ด้านการบริหารจัดการ   1.1  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน   1.2   เน้นการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมในการบริหารจัดการ   1....

โดย admin 20 เม.ย. 2560

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด         สหกรณ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลื...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 8

อัลบั้มภาพ