บริการหักบัญชีเงินฝากกรณีสมาชิกไม่มีสังกัด

โดย admin วันที่ 26 พ.ค 2560

ทางสหกรณ์ฯ ได้ทำข้อตกลงกับทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ในการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้า(สมาชิกสหกรณ์ฯ) กรณีไม่มีต้นสังกัด

แบบฟอร์มการหักเงิน

ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์ม