วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (โดยผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ) เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดย admin วันที่ 23 ก.พ. 2565