วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯและคณะกรรมการดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 26 มิ.ย. 2564