วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯและคณะกรรมการดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 29 พ.ค 2564