วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 นายอธิชาติ สวัสดี รองประธานคนที่ 1 เป็นตัวแทนประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 14 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 30 มี.ค 2564