ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พร้อมคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ในวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564

โดย admin วันที่ 09 มี.ค 2564