วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือ โครงการเงินรับฝากประจำ โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ณ โรงเรียนแมนดาริน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดย admin วันที่ 20 ก.พ. 2564