วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการอำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 17 ก.พ. 2564