วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการอำนวยการฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 9 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 19 ม.ค. 2564