วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 29 ธ.ค. 2563