วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จัดงานทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 29 ธ.ค. 2563