วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 8 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 26 พ.ย. 2563