วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 19 พ.ย. 2563