วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และนางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายรังสิมันต์ ยาละ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

โดย admin วันที่ 12 พ.ย. 2563