วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯและคณะกรรมการอำนวยการฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 12 พ.ย. 2563