วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญา เนื่องฤทธิ์ รองประธานสหกรณ์ฯ และนายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว กรรมการและเลขานุการฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นางพนิดา อุสายพันธ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

โดย admin วันที่ 10 พ.ย. 2563