วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดย ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ ,พร้อมคณะ นายอธิชาติ สวัสดี นายปัญญา เนื่องฤทธิ์ นางกิตติยา ดอกคำ และนางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมแสดงความยินดี ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ

โดย admin วันที่ 05 พ.ย. 2563