วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการอำนวยการฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 04 พ.ย. 2563