วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จัดการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ นนทบุรี ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โดย admin วันที่ 28 ต.ค. 2563