นายเอนก ล่วงลือ และ นายอธิชาติ สวัสดี ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 07 ต.ค. 2563