นายเอนก ล่วงลือ และคณะฯ ร่วมงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ เชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 สพป. นนทบุรี เขต 2 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

โดย admin วันที่ 28 ก.ย. 2563