นายเอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นางสมศรี นกบิน ณ วัดทองสะอาด จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563

โดย admin วันที่ 10 ก.ย. 2563