รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ทำหนังสือผู้รับโอนประโยชน์สหกรณ์ฯ

โดย admin วันที่ 16 พ.ย. 2562

แบบฟอมร์มผู้รับโอนประโยชน์

เอกสารประกอบ

1.สำเนาบัตรประชาชนสมาชิก           จำนวน 1 ใบ

2.สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก             จำนวน 1 ใบ

3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับทุกคน      จำนวน 1 ใบ

4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับทุกคน       จำนวน 1 ใบ

 

รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ทำหนังสือผู้รับโอนประโยชน์สหกรณ์ฯ

เปิดอ่านไฟล์   11(17).pdf