คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ของชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าพบคณะกรรมการบริหาร ฯ เพื่อร่วมหารือและนำเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ โดยใช้ชื่อ โครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจและปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีผู้แทนจาก สนง

โดย admin วันที่ 27 ก.พ. 2562