การประชุมคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ฯชุดที่ 60 ประจำปี 2562 ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปสหกรณ์ ฯ ที่ได้รับคัดเลือกจากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

โดย admin วันที่ 27 ก.พ. 2562