“ผู้จัดการ มานัส บรรจงใหม่ ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ ฯ กล่าวรายงาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯโดยท่านประธานชูชาติ กาญจนธนชัย เป็นประธานในพิธีเปิด “

โดย admin วันที่ 05 มิ.ย. 2561