เดินหน้าเต็มที่ ..... ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายจัดการ เข้าพบหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการหักเงินรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ ฯ ตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ N P L

โดย admin วันที่ 05 มิ.ย. 2561