สหกรณ์ครูนนทบุรี ปฏิบัติการเชิงรุก ออกไปประสานงานการหักเงินสมาชิก ณ ที่จ่ายกับเขต ประถมศึกษา เขต1 และมอบเงินการจัดกิจกรรมสงกรานต์ให้เขต1 ได้รับการร่วมมือจากท่านผอเขตอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณแทนสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ จะปฏิ

โดย admin วันที่ 02 เม.ย. 2561