ประธานสหกรณ์ฯ ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัยและนายบังเอิง อิ่มจิตร รองประธานฯและนายมนัส บรรจงใหม่ ผู้จัดการสอ.ไปประสานงานการหักเงินสมาชิก ณ ที่จ่าย โดยขอให้ สพป. นนทบุรีเขต2 ให้หักเเงินให้สหกรณ์ก่อนเป็น อันดับแรก ท่านผอ.และเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดำเนินการตามกฎหมาย

โดย admin วันที่ 02 เม.ย. 2561