มอบเงิน 5000 บาทสนับสนุนจัดกีฬารวงผึ้งคัพรรอนุราชประสิทธ์โดยมีรองผอโรงเรียนรับมอบ โดยดรชูชาติประธาน

โดย admin วันที่ 19 ธ.ค. 2560