โครงการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

โดย admin วันที่ 11 เม.ย. 2560

ดร.ชูชาต กาญจนธนชัย ร่วมเปิดการประชุมและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ฯ เนื่องจากเป็นผู้สนับนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 วันที่ 27 มีนาคม 2560