ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อที่ดินได้

ที่ดินตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อที่ดินได้

เปิดอ่านไฟล์   85(1).pdf
โดย admin วันที่ 17 มี.ค 2563

ข่าวประกาศ