กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "โครงการออมทรัพย์ทวีคูณ 2"

{{title}}

รายละเอียด

...

แจ้งสมาชิกเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนปันผล/เฉลี่ยนคืน

{{title}}

รายละเอียด

...

ตารางการประชุมประจำปี 2562

ตารางการประชุมประจำปี 2562  {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศการขอรับทุนส่งเสริมบุตรสมาชิกประจำปี 2563

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563 แบบฟ...

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มคำขอสมัครใช้บริการหักเงินฝากธนาคารกรุงไทย

แบบฟอร์มคำขอสมัครใช้บริการหักเงินฝากธนาคารกรุงไทย ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอ...

รายละเอียด

...

แบบฟอร์มขอกู้เงินกู้โครงการฯ โควิด-19

ขอกู้เงินกู้สามัญโครงการ สมาชิกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื...

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯประจำปี2560-2561

{{title}}

รายละเอียด


คู่มือ

...

วิธีคำนวณเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

รายละเอียด

...

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

รายละเอียด

...

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


ดร.ชูชาติ   กาญจนธนชัย

 


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้โครงการพิเศษให้เงินกู้ผู้ค้ำประกันฯ

สัญญาเก่า 3.00 %

สัญญาใหม่ 3.00 %

เงินกู้สุขใจ

สัญญาเก่า 6.00 %

เงินกู้สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์

สัญญาเก่า 6.00 %

เงินกู้ สกสค.

สัญญาเก่า  6.00%

สัญญาใหม่ 6.00%

เงินกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยสูง

สัญญาเก่า  6.50 %

สัญญาใหม่ 6.50%

เงินกู้อุ่นใจ

สัญญาเก่า  6.50%

สัญญาใหม่ 6.50%

กู้พิเศษ

สัญญาเก่า  6.00 %

สัญญาใหม่ 6.00%

เงินกู้สวัสดิการเพื่อประกอบธุรกิจ

สัญญาเก่า 6.50 %

 

เงินกู้สามัญ

สัญญาเก่า  6.00%

สัญญาใหม่ 6.50%

เงินกู้กระแสรายวัน

สัญญาเก่า  6.00%

สัญญาใหม่ 6.50 %

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 เดือน

ร้อยละ 2 ต่อปี

ประกาศ  ณ วันที่  27 พฤษภาคม 2563

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน

ร้อยละ 3 ต่อปี

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 9 เดือน

ร้อยละ 3.25  ต่อปี

ประกาศ  ณ  วันที่  27 พฤษภาคม 2563

โครงการนนทรีทวีทรัพย์ 36 เดือน

3.50%

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

1.40%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 263102
สถิติการเข้าระบบ 25717