กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "โครงการออมทรัพย์ทวีคูณ 2"

{{title}}

รายละเอียด

...

แจ้งสมาชิกเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนปันผล/เฉลี่ยนคืน

{{title}}

รายละเอียด

...

ตารางการประชุมประจำปี 2562

ตารางการประชุมประจำปี 2562  {{title}}

รายละเอียด

...

คู่มือการเข้าระบบตรวจสอบสมาชิก

คู่มือการเข้าระบบตรวจสอบสมาชิก {{title}}

รายละเอียด

...

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเปลี่ยนบัตรATM เป็นรูปแบบใหม่

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเปลี่ยนบัตรATM เป็นรูปแบบใหม่ {{title}}

รายละเอียด

...

โครงการสวัสดิการ​ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและประกันภัยจากรถยนต์​

คลิกรายละเอียดที่นี้   {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯประจำปี2560-2561

{{title}}

รายละเอียด


คู่มือ

...

วิธีคำนวณเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

รายละเอียด

...

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

รายละเอียด

...

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


ดร.ชูชาติ   กาญจนธนชัย

 


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้ สกสค.

6.25%

เงินกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยสูง

6.50 %

เงินกู้อุ่นใจ

6.50%

กู้พิเศษ

6.25 %

เงินกู้สวัสดิการเพื่อประกอบธุรกิจ

6.50 %

เงินกู้สามัญ

6.25 %

เงินกู้กระแสรายวัน

6.25 %

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 เดือน

2.15%

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน

3.15%

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 9 เดือน

3.40%

โครงการนนทรีทวีทรัพย์ 36 เดือน

3.50%

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

1.40%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 161478
สถิติการเข้าระบบ 39