กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

ตารางวันหยุดประจำเดือนสหกรณ์ฯ

{{title}}

รายละเอียด

...

ประชาสัมพันธ์บทความสหกรณ์กับฌาปนกิจฯ

เอกสารประชาสัมพันธ์บทความสหกรณ์กับการฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์กับการฌาปน...

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "โครงการออมทรัพย์ทวีคูณ 2"

{{title}}

รายละเอียด

...

ประการาชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครุนนทบุรี  จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิท...

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมบุตรสมาชิกประจำปี 2563

              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี...

รายละเอียด

...

สหกรณ์ฯประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

          ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ...

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯประจำปี2560-2561

{{title}}

รายละเอียด


คู่มือ

...

วิธีคำนวณเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

รายละเอียด

...

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

รายละเอียด

...

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายเอนก   ล่วงลือ

 


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้โครงการพิเศษให้เงินกู้ผู้ค้ำประกันฯ

สัญญาเก่า 3.00 %

สัญญาใหม่ 3.00 %

เงินกู้สุขใจ

สัญญาเก่า 6.00 %

เงินกู้สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์

สัญญาเก่า 6.00 %

เงินกู้ สกสค.

สัญญาเก่า  6.00%

สัญญาใหม่ 6.00%

เงินกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยสูง

สัญญาเก่า  6.50 %

สัญญาใหม่ 6.50%

เงินกู้อุ่นใจ

สัญญาเก่า  6.50%

สัญญาใหม่ 6.50%

กู้พิเศษ

สัญญาเก่า  6.00 %

สัญญาใหม่ 6.00%

เงินกู้สวัสดิการเพื่อประกอบธุรกิจ

สัญญาเก่า 6.50 %

 

เงินกู้สามัญ

สัญญาเก่า  6.00%

สัญญาใหม่ 6.50%

เงินกู้กระแสรายวัน

สัญญาเก่า  6.00%

สัญญาใหม่ 6.50 %

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 เดือน

ร้อยละ 2 ต่อปี

ประกาศ  ณ วันที่  27 พฤษภาคม 2563

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน

ร้อยละ 3 ต่อปี

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 9 เดือน

ร้อยละ 3.25  ต่อปี

ประกาศ  ณ  วันที่  27 พฤษภาคม 2563

โครงการนนทรีทวีทรัพย์ 36 เดือน

3.50%

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

1.40%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 286211
สถิติการเข้าระบบ 30985