วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการอำนวยการฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 16 ธ.ค. 2563