วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ฯ และนางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมงานเปิดอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 25 พ.ย. 2563