วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และนางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายจีระพงษ์ สิทธิทิม เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักใต้ฯ

โดย admin วันที่ 19 พ.ย. 2563