ประธานดร.ชูชาติฯ นายมานัส ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะ กรมส่งเสริม สำนักงานปลัดฯและสหกรณ์จังหวัดเข้าพบพูดคุย

โดย admin วันที่ 19 ธ.ค. 2560